Articles

Privacybeleid

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5×20 houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de WBP is door de overheid vastgelegd wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. Door het 5x20spel te installeren, te gebruiken en te registreren, ga je akkoord met dit privacybeleid. 5×20 behoudt zich het recht voor om de niet persoonlijke gegevens te gebruiken voor reclame-doeleinden, zoals advertenties, het analyseren van het beheren, om zo tot betere dienstverlening en resultaten te komen. 5×20 behoudt de gegevens die worden verzameld overeenkomstig dit Privacy-beleid voor de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij een langere periode is vereist of toegestaan door de wet. Daarna als de verzamelde gegevens is niet langer nodig zijn voor doeleinden in dit privacybeleid, verwijdert 5×20 alle bovengenoemde gegevens uit haar bezit. 5×20 controleert de juistheid van persoonlijke gegevens niet. Zelfs als gegevens gewijzigd of verwijderd zijn, kan 5×20 het aantal gegevens dat nodig is om geschillen op te lossen en die voldoen aan de technische en juridische vereisten in verband met de veiligheid, integriteit en werking van diensten, nog steeds behouden. 5×20 behoudt zich het recht voor dit privacybeleid regelmatig te wijzigen, dus lees het vaak. Als je van de diensten van 5×20 gebruik blijft maken zal dit betekenen dat je de wijzigingen in dit privacybeleid aanvaardt.

 

 

Privacy Management

 
The law to protect Personal Information

5x20 follows the Law to protect personal information. The government sets forth in this law what can and cannot be done with your personal information.
By installing, using and registering the 5x20 game, you agree to the terms of privacy law.

5x20 keeps the right to use all non-personal information for advertising purposes or for use to analyse the product so that better service can be given.

5x20 keeps the gathered information in regards to the Privacy Law for as long as it is necessary to reach the purpose as laid out in the privacy law unless a longer time is needed and given by the law. When the gathered information is no longer needed, 5x20 will erase all the information from their records.

5x20 does not control the truth of the personal information.
Even when information is changed or removed 5x20 can use this information when needed to resolve differences and to make sure that all technical and legal demands are met.

5x20 keeps the right to change this Privacy Laws when they are needed, so be sure to re-read the rules regularity. When you keep using 5x20, you indicate that you accept the changes that are made in the privacy laws.